6. PER trade, spol. s r.o.

Rating a informácie o 6. PER trade, spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 6. PER trade, spol. s r.o. 10531 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 416500. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 51.2528% spoločností je horších ako 6. PER trade, spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 6. PER trade, spol. s r.o." href="http://6-per-trade.sk-rating.com/">
   <img src="http://6-per-trade.sk-rating.com/6-per-trade.png" width="150" height="25" alt="Rating 6. PER trade, spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 6. PER trade, spol. s r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia